Nhà anh Bình – Chị Oanh

Nhà anh Bình.

Công trình được thiết kế với quy mô 2 tầng, diện tích tầng 1 diện tích 40m2, tầng 2 diện tích 30m2.

Công trình xây dựng tại đường Hoàng Văn Thái, Đà Nẵng.

z2902662395004 1483b027c627df0a7b9c739ea9606662 - Nhà anh Bình - Chị Oanh
Mặt đứng công trình

z2630563278360 f2db358341a68bdce57847783d5ec586 - Nhà anh Bình - Chị Oanh

Phòng khách

z2630563278073 bb234dc6494e27b57131a42778ce4c4d 1 - Nhà anh Bình - Chị Oanh
Thiết kế theo tông màu sáng, tạo cảm giác rộng rãi cho ngôi nhà.
z2630563278029 1d13ce90268f31ffd473ec7a4a9c8776 1 - Nhà anh Bình - Chị Oanh
Phòng bếp

Trả lời

Call Now ButtonCall