Giám sát xây dựng nhà phố

Giám sát xây dựng nhà phố

Bạn đang cần đơn vị giám sát thi công nhà phố tại Đà Nẵng ?

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thi công, giám sát công trình nhà phố tại Đà Nẵng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giám giám sát có chất lượng đến với quý khách hàng.

Sau khi tiếp nhận hợp đồng tư vấn giám sát với quý khách hàng, chúng tôi gửi quý khách hàng đề cương giám sát và thống nhất các hạng mục, công việc tư vấn giám sát.

Các gói dịch vụ tư vấn giám sát bao gồm:

Gói 1: Gói sát sát xây dựng phần thô

Gói 2: Gói tư vấn giám sát phần thô và hoàn thiện (không bao gồm công tác giám sát phần nội thất)

Nội dung quy trình các gói dịch vụ giám sát:

Gói 1: Giám sát xây dựng phần thô

 • Tư vấn các nội dung hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư (chủ nhà) với đơn vị thi công).
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác định vị móng, định vị khu đất, kích thước bộ phận, tim trục cấu kiện ngôi nhà.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác đào đất, kích thước hố đào, phương án đào.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công cốt thép móng, công tác ván khuôn móng, công tác bê tông móng.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công cốt thép, công tác ván khuôn, công tác bê tông móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, cầu thang.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác xây tường, trát tường.

Gói 2: Giám sát xây dựng phần thô và hoàn thiện

Phần thô:

 • Tư vấn các nội dung hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư (chủ nhà) với đơn vị thi công).
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác định vị móng, định vị khu đất, kích thước bộ phận, tim trục cấu kiện ngôi nhà.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác đào đất, kích thước hố đào, phương án đào.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công cốt thép móng, công tác ván khuôn móng, công tác bê tông móng.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công cốt thép, công tác ván khuôn, công tác bê tông móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn, cầu thang.
 • Kiểm tra, nghiệm thu công tác xây tường, trát tường.

Phần hoàn thiện:

 • Phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra đơn giá của các tổ đội thi công hoàn thiện.
 • Kiểm, tra nghiệm thu công tác ốp, lát nền, tường, khu vệ sinh.
 • Kiểm, tra nghiệm thu công tác sơn vôi.
 • Kiểm, tra nghiệm thu công tác lắp đặt cửa, lan can, cầu thang, đá granit.
 • Kiểm, tra nghiệm thu công tác

Trả lời

Call Now ButtonCall